ما از الست طایفه ای سینه خسته ایم 

                                   مــا بـچـه هـای مـادر پـهـلـو شکسته ایم

امـروز اگـر سـیـنـه و زنـجیــر مـی زنــیــم 

                                      فردا به عشق فاطمه شمشیر می زنیم

مــا را نـبــی قـبـیـلــه سلمان خطاب کرد 

                                     روی غـرور و غـیـرت مـاهـم حـسـاب کرد

از مــا بـتـرس طــایــفــه ای پــر اراده ایــم 

                                      مــا مـثـل کـوه پشـت علی ایـستاده ایم

*****************************

از علی(ع) تا به علی(مدظله) فاصله یک آینه است

                         آن علی(ع) از نجف و این علی(مدظله) از خامنه است

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰ساعت 1:22  توسط مجید علائی  |